รายละเอียดเกี่ยวกับการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

03 กุมภาพันธ์ 2566